Ściana przeciwpożarowa jest częścią oddzielenia pożarowego budynku. Jej zadaniem jest ogrodzenie szerzącego się ognia oraz towarzyszącemu mu dymowi. Musi być obowiązkowym elementem gaśniczym każdego budynku, Zamontowana prawidłowo zgodnie z ustanowionymi przepisami gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę.

Strefa pożarowa

Strefę pożarową mogą stanowić całe budynki, jego części, tzn. kondygnacja, klatki schodowe , stropy itp. lub jego elementy zbudowane ze ścian przeciwpożarowych. Dzięki nim ogień wolniej się rozprzestrzenia, co umożliwia szybsze jego ugaszenie, gdy na miejscu zjawi się już straż pożarna. Jej powierzchnia oddziałuje na proces ewakuacji ludzi, którzy mogą się znajdować w płonącym budynku.

Z czego jest wykonana?

Ściana może być wykonana z wielu różnych tworzyw. Podstawowym warunkiem jest tu stuprocentowa wytrzymałość na ogień. Świetnie zatem sprawdzą się tutaj bloczki betonu komórkowego, silikaty o określonej grubości, tradycyjne murowane ściany lub te z karton gipsu. Oprócz samej ściany również fundamenty oraz inne elementy wchodzące w skład ściany przeciwpożarowej muszą spełniać określone warunki przeciwpożarowe.

Wymagania w budynkach mieszkalnych

Aby zagwarantować bezpieczeństwo taka ściana musi być postawiona na własnym fundamencie lub stropie, który jest oparty na konstrukcji nośnej, a jego klasa ogniowa nie może być niższa od klasy ogniowej tej ściany. Musi być wykonana z ognioodpornego materiału, szerokiego na przynajmniej na 2 m o klasie odporności ogniowej EI 60. Ściana ta musi być wysunięta przynajmniej na 30 cm poza licem ściany zewnętrznej budynku albo całej wysokości ściany zewnętrznej. Ważnym jej elementem są także przegrody otoczone także ognioodpornymi materiałami lub zamiast tego drzwi lub inne zamknięcia przeciwpożarowe. Oprócz wspomnianych drzwi ppoż i ścian ppoż niezwykle ważne są urządzenia sygnalizacyjne. Instalacja sygnalizatorów ppoż może być pomocna. Najczęściej montuje się sygnalizator zewnętrzny dźwiękowy lub sygnalizator wewnętrzny optyczny. Profesjonalny sygnalizator ppoż z atestem i certyfikacją znajdziesz w ofercie producenta – W2. Oferta sygnalizatorów na stronie: https://w2.com.pl/

Domy szeregowe i bliźniaki

Jeżeli obowiązkiem jest posiadanie oddzielenia przeciwpożarowego, to niestety nie ma przepisów, które dokładnie określałyby, gdzie domy szeregowe i bliźniaki mają mieć ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Domy te są oddzielnymi budynkami mieszkalnymi, jednak stanowią pewną całość. Stąd występuje nieprecyzyjność w przepisach, ponieważ występuje tam nieprecyzyjność w definiowaniu domu jednorodzinnego, czy domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej.