Kategoria: Badania i pomiary

Komu opłaca się inwestowanie w BIPV?

Mimo wprowadzonych zmian w systemie rozliczania prosumentów, branża ta w dalszym ciągu odnotowuje duży wzrost zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych. Wzrasta przede wszystkim ilość wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych. Wśród nich coraz częściej możemy…