Kontrola dostępu do pomieszczeń opierająca się na nowoczesnych rozwiązaniach zapewnia o wiele wyższe bezpieczeństwo i skuteczność niż jej tradycyjne odpowiedniki. Dlatego też warto wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie system kontroli dostępu. Dokładniejsze informacje na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

Biometryczna kontrola dostępu

Biometryczna kontrola dostępu daje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Możemy objąć nią poszczególne pomieszczenia bądź całe strefy. W systemie kontroli zapisane są dane osób, które są uprawnione do wejścia. Można je na bieżąco modyfikować. Oznacza to, że jeśli na przykład zatrudnimy nowego pracownika, możemy dopisać go do bazy osób uprawnionych do wejścia. Tak samo możemy również usunąć z bazy danych osobę lub listę osób. Wejście odbywa się na podstawie odczytu danych biometrycznych. Może to być skan oka, rysów twarzy bądź odcisk palca. Wszystko zależy od typu urządzenia rejestrującego oraz naszych indywidualnych preferencji.

Zamek na odcisk palca

W ostatnich latach bardzo popularny stał się zamek na odcisk palca. Urządzenie pozwala na wejście do pomieszczenia z wykorzystaniem danych biometrycznych. Nie wymaga użycia kluczy czy karty. Jest więc bardzo bezpieczne. Praktycznie wyklucza możliwość wejścia na teren pomieszczenia osób do tego nieuprawnionych. Warto je wdrożyć w pomieszczeniach, gdzie przechowujemy cenne dane, wartościowy sprzęt czy inne elementy firmowego mienia, które chcemy chronić przed utratą.

Kontrola dostępu – karty zbliżeniowe

Inną formą kontroli dostępu do pomieszczeń mogą być objęte strefy czy pomieszczenia, w których nie przechowujemy szczególnie ważnych danych czy przedmiotów. Stosuje się w nich kontrolę dostępu na karty zbliżeniowe. Pracownik (bądź inna osoba) może wejść do pomieszczenia po zeskanowaniu karty zbliżeniowej. Istnieje również możliwość połączenia kontroli w oparciu o karty z wideorejestracją. Takie rozwiązanie znaczenie zwiększa bezpieczeństwo w firmie. Jednocześnie jest bardzo komfortowe dla użytkowników.

Ważne informacje na ten temat znajdziesz również na stronie https://biosys.pl/zaawansowana-kontrola-dostepu.