Szkoła przysposabiająca do pracy – program nauczania

Szkoła przysposabiająca do pracy funkcjonuje jak placówka kształcąca osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym bądź umiarkowanym. Nauka w takiej szkole trwa zwykle przez 3 lata. W tym czasie szkoła realizuje cele i zadania, które muszą być dostosowane do potrzeb rozwojowych każdego podopiecznego. Działania te obejmują kwestię dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą.

Jeśli chodzi o plan nauczania i zajęcia te ustanawiane są zwykle przez szkołę. SPDP czyli szkoła przysposabiająca do pracy opracowuje wszystko według wskazań psychologa i pedagoga. Może być tak, że w jednej szkole uczniowie będą mieli przykładowo więcej zajęć manualnych zaś w innych więcej plastycznych.

Specjalistyczne zajęcia

Zajęcia w spdp mają na celu przygotować uczniów do wkroczenia w dorosłość, chodzi tutaj o nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w życiu codziennym. Jednak to nie jedyny cel szkoły przysposabiającej, chodzi także o stworzenie możliwie jak najlepszych warunków do tego by osoba niepełnosprawna mogła odnaleźć się na rynku pracy. Prowadzone przez szkołę zajęcia mają zatem poszerzyć zakres już zdobytej wiedzy, doskonalić adaptacje społeczne, jak również kształcić nowe umiejętności dzięki którym uczeń stanie się osobą niezależnie funkcjonującą w przyszłości.

Wykwalifikowana kadra

Trudno byłoby sobie wyobrazić szkołę bez wsparcia i codziennej pracy wykwalifikowanej kadry. W szkole przysposabiającej pracują doświadczeni pedagodzy, psycholodzy pedagodzy społeczni. Kadra nauczycielska, która posiada odpowiednie kompetencje do sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Są to osoby, które znają się na doborze na metodach kształcenia względem osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Zadaniem pedagogów i psychologów jest dobór odpowiednich metod nauczania, kształcenia do umiejętności swoich podopiecznych.

Sprawdź najpopularniejsze szkoły przysposabiające do pracy/do zawodu:

Spdp Katowice -> OtwarteOkno.edu.pl
Szkoła przysposabiająca w Warszawie ->Helenow.pl
Szkoły przysposabiające w Poznani można sprawdzić – TUTAJ