Sorbenty do oleju mają zastosowanie w przypadku wycieku oleju, ropy i innych substancji ropopochodnych. Używa się ich w przemyśle, motoryzacji, podczas wypadków komunikacyjnych i w zakładach i halach produkcyjnych podczas usuwania wycieków z maszyn i pojazdów, a także w gospodarce wodnej, gdzie sorbent do oleju jest nieodzowny podczas wycieku ropy. Sorbenty mają też zastosowanie podczas ograniczania plam oleju na powierzchni zbiornika wodnego i przy wyciekach płynów w trakcie wypadków motoryzacyjnych.

Sorbent do usuwania oleju – zastosowanie w motoryzacji, w zakładach produkcyjnych, na placach budowy oraz w punktach badawczych

Sorbenty do oleju pozwalają na adsorpcję fizyczną wycieków, ponieważ cechują się dużą powierzchnią chłonną. Mogą pochłaniać różne ciecze, w tym przede wszystkim oleje, które pojawiają się na powierzchni zbiornika wodnego.

Sorbenty mają szczególne zastosowanie w zakładach produkcyjnych, na placach budowy, podczas wypadków komunikacyjnych oraz w punktach badawczych, ponieważ substancje oleiste i ropopochodne to częste zagrożenie w sytuacji wycieku np. paliw ropopochodnych i ropy. Wówczas nieodzowne jest zastosowanie sorbentów – w zależności od skali wycieku i szybkości pojawiania się plam. Wraz z upływem czasu ryzyko wsiąkania wzrasta, dlatego konieczne jest jak najszybsze użycie sorbentu.

Co istotne, w takiej sytuacji można użyć różnych sorbentów, np. naturalnych, których produkcja bazuje na korku. Są to sorbenty w formie sypkiej, mające postać granulatów, o właściwościach hydrofobowych. Nie wchłaniają wody, a tylko substancje ropopochodne, dzięki czemu nie absorbują wilgoci z powierzchni, na której się znajdują.

Szeroką gamę sorbentów do oleju znajdziesz tutaj: https://sklep-ppoz.pl/pl/c/Sorbenty-olejowe/882.