Urządzenia dla niepełnosprawnych osób – gdzie powinno być ich więcej?

Mimo tego że wielu producentów tworzy różnego typu rozwiązania dla niepełnosprawnych osób, które nieustannie unowocześnia, ich ilość w wielu miejscach jest niewystarczająca. Jakie instytucje powinny wprowadzić dostosowania swoich budynków dla osób niepełnosprawnych? Gdzie jest największy problem? Jakie urządzenia powinny one wykorzystywać? Przeczytajcie koniecznie!

W Polsce szacuje się, że żyje niemal 6 milionów osób niepełnosprawnych. Z tego nawet 46 % może mieć problemy z narządem ruchu, a wiele z nich cierpieć na niepełnosprawność ruchową najwyższego stopnia. Ta liczna grupa nie powinna być w żaden sposób wykluczana. Powinna mieć taki sam dostęp do wszystkich instytucji jak osoby zdrowe.

Gdzie problem braku odpowiednich dostosowań dla niepełnosprawnych doskwiera najbardziej

Problem braku odpowiednich urządzeń likwidujących bariery fizyczne często dotyczy budynków z ubiegłego wieku i wcześniejszych. Dzisiaj w założeniach architektoniczych uwzględnia się równy dostęp, który wiąże się z zasadą równości. Niestety większość teatrów, instytucji państwowych, sądów, budynków oświaty, kultury została wybudowana wcześniej, kiedy to prawa osób niepełnosprawnych były zupełnie marginalizowane i osoby niepełnosprawne borykały się w wykluczeniem. To w większości tego typu budynków mieszczą się publiczne instytucje.

Problem jest najbardziej dotkliwy w szkołach i na uniwersytetach. Tam osoby studiujące muszą każdego dnia pokonywać te same bariery architektoniczne. Nie mogą poprosić innej osoby i dać jej upoważnienie do odebrania innych dokumentów, jak to może mieć miejsce w w budynkach administracji publicznej. Osoby muszą stawiać się na lekcjach i zajęciach każdego dnia. Na uniwersytetach często w różnych budynkach, starszych i nowszych, przeważnie słabo dostosowanych do niepełnosprawnych ruchowo osób. A przecież i same osoby niepełnosprawne i państwo chce, żeby poprawiały one swoje kwalifikacje i walczyły o godność na rynku pracy.

Urządzenia dla niepełnosprawnych, które powinny być wykorzystywane w budynkach publicznych

We wszelkiego typu budynkach powinny być stosowane windy. Jeżeli w projekcie nie ma wind, powinny być wykorzystywane windy dla niepełnosprawnych. Do pokonywania nieznacznych różnic poziomów do 3 schodów mogą wystarczyć pochylnie albo platformy. Tego typu urządzenia sprawią, że niepełnosprawna ruchowo osoba będzie mogła bez trudu pokonać taką barierę fizyczną. Więcej o urządzeniach dla niepełnosprawnych dowiecie się ze strony https://www.windydlaniepelnosprawnych.com.pl/.