Samochód w leasing – na czym to polega?

Leasing to od pewnego czasu bardzo popularne określenie, jednak niewiele osób tak naprawdę wie, co ono oznacza. Pojawia się na wielu billboardach, w reklamach telewizyjnych, a także na stronach internetowych salonów samochodowych, ale i portalach motoryzacyjnych. Leasing to jedna z popularniejszych metod spłaty auta. Na czym ona polega?

Na czym polega leasing?

Przede wszystkim jest to podpisanie umowy leasingu między leasingodawcą, a leasingobiorcą. Osoba, która bierze samochód w tak zwany leasing to leasingobiorca, który zobowiązuje się do finansowania samochodu. Z kolei leasingodawca to osoba, która daje do użytku samochód, np. auto Kia. Lubliniec czy Katowice – wszędzie znajdziesz salon samochodowy czy komis, który oferuje samochody w leasingu. Leasingobiorca płaci leasingodawcy w określonych ratach wynagrodzenie pieniężne, które jest równe cenie samochodu bądź wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy.

kia siemianowice

Ważne elementy umowy

Przede wszystkim jak w każdej umowie powinna być data jej zawarcia. Jest to element niezbędny, który nie może zostać pominięty. Co więcej, w takiej umowie należy również zawrzeć oczywiście strony umowy, czyli pomiędzy kim zawierana jest umowa. Ponadto, należy również określić czy zostanie przeniesiona własność pojazdu na leasingobiorcę. W takiej umowie należy także określić wszelkie zasady używania samochodu. Dzięki temu leasingodawca może narzucić pewne ograniczenia, np. leasingobiorca nie będzie mógł dokonywać zmian w wyglądzie samochodu czy pokonywać więcej niż 20 000 km rocznie.

Leasingobiorca przede wszystkim zobowiązany jest do terminowej spłaty rat. W przeciwnym razie leasingodawca może wezwać go do spłaty, wówczas wyznaczy on dodatkowy termin, a jeśli leasingobiorca dalej nie spłaci należności – można rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą Komfi Kia.