Zawory elektromagnetyczne – rodzaje i zastosowanie

Zawory elektromagnetyczne

Tego typu zawory określa się także mianem elektrozaworów. Jego zadanie polega dokładnie na tym samym, co zadania standardowych zaworów – steruje on przepływem medium, czyli umożliwia bądź odcina możliwość przepływu danej substancji – ciekłej bądź gazowej, jaka znajduje się w przewodach lub rurach. Jednak zupełnie inaczej jest w przypadku sterowania. Zaworem elektromagnetycznym można sterować dzięki specjalnej elektromagnetycznej cewce. W takim zaworze to właśnie sygnał elektryczny ma wpływ na zmianę położenia elementu, dzięki czemu może otwierać bądź zamykać dany zawór. Jak to właściwie działa? Po poruszeniu cewki pojawia się przepływ prądu, a podczas tej czynności powstaje pole magnetyczne, które przyciąga rdzeń albo ruchomą kotwicę do ogranicznika. Natomiast gdy prąd zanika, zanika również powstałe z jego powodu pole magnetyczne, a rdzeń bądź ruchoma kotwica powoli wracają na swoje pierwotne miejsce – czyli do tak zwanej pozycji wejściowej.

Budowa

Podczas doboru odpowiedniego zaworu elektromagnetycznego należy brać pod uwagę wiele parametrów oraz inny czynników. Jednym z nich jest typ medium, jakie może poruszać się przez zawór. Jeśli ustalimy, co dokładnie ma przepływać przez dany zawór, szybko będziemy wiedzieć, co jest nam jeszcze potrzebne – następnie należy przyjrzeć się jego właściwościom, typom przyłączenia, materiałowi, z jakiego wykonane jest urządzenie, średnicy zawory, poborowi mocy, jaki jest zakres ciśnień, napięcie zasilania, dopuszczalne niskie oraz wysokie temperatury, ocenić uszczelniania, a także i czas, w którym następuje otwarcie oraz zamknięcie urządzenia. 

Typy zaworów elektromagnetycznych

Zawory można klasyfikować na podstawie wielu czynników i parametrów. Jednym z nich jest oczywiście przepływające przez zawór medium. Na tej podstawie można wyróżnić zawory do wody, pary wodnej, gazu, powietrza, oleju, tlenu i nie tylko. Zaś biorąc pod uwagę sposób, w jaki działają zawory elektromagnetyczne wyróżniamy takie, które działają bezpośrednio i takie, które posiadają serwosterowanie czy serwowspomaganie. Istotna bywa także ilość dróg, przez jakie przepływa medium – do tej grupy można zaliczyć elektrozawory dwu-, trzy- bądź wielodrogowe (nazywane również rozdzielaczami). Można brać pod uwagę również liczbę położeń czy spoczynku, a także jaki element odpowiada za sterowanie medium. Wysokiej jakości elektrozawory można znaleźć na: http://www.zawory.com.pl/zawory-elektromagnetyczne,z,29.html.